tz_fba9091

יח״צ

ביטוח איילון – מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט״א בביקור במשרדי החברה

תפילת מנחה מרגשת בבית הכנסתע״ש ר׳ לוי יצחק מברדיצ'ב זצוק״ל השוכן במגדל שיא האירוע במעמד סיום מכובד והענקת מתנותבין מרן האדמו״ר שליט״א למייסד החברה מר לוי יצחק רחמני ז"ל